top of page

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי הינה ארגון של אנשי ונשות מקצוע המתמחים ועוסקים בהנחיית קבוצות ובטיפול קבוצתי במגזרים השונים בחברה ובתחומי עיסוק מגוונים: חינוך, בריאות, טיפול, ארגונים, אקדמיה, חברה, מנהל ועוד.

 

העמותה מציעה לכל אנשי המקצוע בתחום העבודה הקבוצתית להצטרף לשורותיה ולקחת חלק פעיל בסדנאות, כנסים, מפגשי עמיתים, מחקר, כתיבה ופרסום.

 

 

 

bottom of page