top of page
Chairs-Idit.jpeg

בכל יום יתקיימו שתי מליאות 

ו-3 רצועות של מושבים מקבילים

הכנס המדעי
21-22/2/23  

45 מושבים 

19 סדנאות

49 הרצאות

109 מציגים.ות

יומיים מרתקים של למידה והתנסות על קבוצות באי-נחת באמצעות הרצאות, סדנאות ואירועי מליאה. 

 

הכנס המדעי מתקיים אחת לשלוש שנים והוא כר פורה לידע ונסיון של קהילת המנחים/ות והמטפלים/ות הקבוצתיים בישראל. כל ההרצאות והסדנאות המוצגות בכנס עברו סקירה אנונימית על ידי הסוקרים והסוקרות של הכנס ושובצו במושבים על ידי חברות הועדה המדעית. קחו את הזמן לקרוא, להתרשם ולבחור. יש להרשם למושבים לפני הכנס.   

השתתפות בכנס:
ניתן להשתתף באחד מימי הכנס או בשניהם (וזאת בנוסף ליום קדם הכנס). מאחר וכל יום הוא אחר, אנו ממליצים בחום על השתתפות בשני ימים לפחות, כדי להיחשף למגוון רחב ככל האפשר של הרצאות וסדנאות, וכדי להרחיב את ההיכרות עם סוגיות שונות ועם המשתתפים הרבים.

 

בואו ניפגש כולנו, על המדשאות ובחדרי ההרצאות, בשיח עם המנחים.ות והמרצים.ות, ובסדנאות אומן. בואו לשמוע על עבודת המחקר והשטח, ולקחת חלק בניסיון המתהווה והנבנה במשותף בקהילה המקצועית של מנחי קבוצות ומטפלים קבוצתיים בשדות השונים.

 

מחכים לראותכם/ן, צוות הכנס המדעי 2023

לוח זמנים:

bottom of page