top of page

קדם כנס - אי (של) חלומות

התנסות, חוויה והתבוננות

20/2/2023

 

המשימה המרכזית של קדם הכנס היא: להתנסות, לחוות ולהתבונן באי-נחת בקבוצות, דרך עבודה עם חלומות אישיים, קבוצתיים וחברתיים.

קדם הכנס יתקיים יום לפני הכנס המדעי.

social dreaming_edited.jpg

                            
                                מוזמנות ומוזמנים ליום של למידה והתנסות בעבודת החלום. 
קדם הכנס הוא מרחב התנסותי מגוון בתנועה מרתקת בין עבודה בקבוצות גדולות לקבוצות קטנות במתודות משתנות. היום יתחיל במטריצת חלומות בקבוצה גדולה אשר תונחה על ידי סמדר אשוח, מייק טפליץ ושימי תלמי. לאחר מכן נתפצל לקבוצות קטנות ונחזור באמצע הדרך להתנסות נוספת במליאה. הקדם כנס יסתיים בקבוצות הקטנות.
מהי מטריצת החלימה?
מטריצת החלימה הינה מרחב אליו מוזמנים המשתתפים לספר חלומות אותם חלמו בלילות האחרונים, רסיסי חלומות ואסוציאציות לחלומות. 
הרעיון המרכזי אומר שבכל חלום יש רובד אישי. קבוצתי, חברתי ותרבותי. היחיד חולם עבור עצמו אך בו זמנית גם עבור הכלל. הדגש לכן הוא על החלום ולא על החולם. המטריצה מהווה מיכל שמאפשר מפגש בין החלומות ליצירת חיבורים והבנות חדשות. 
בקבוצות הקטנות תתאפשר עבודה אישית של המשתתפים המחברת בין חלומות המטריצה לדילמות מקצועיות ואישיות. 
 
                                                     בואו לחלום וללמוד איתנו.

צוות מוביל קדם כנס: סמדר אשוח, ד"ר מייק טפליץ, שימי תלמי.

 

מנחים ומנחות בקדם כנס:  דורית אליאב, ליאת אריאל, גלי גורן, בעז גסטהאלטר, דורית טל, אלה סטולפר, אייל עציוני, עדו פלג, מירי צדוק.

לוח זמנים קדם כנס.jpg
bottom of page