top of page

תרומות ומלגות

 

אנו מעוניינים להעניק מספר מצומצם של מלגות לצורך השתתפות בכנס של אנשים שלא היו יכולים להשתתף אחרת. נשמח לקבל תרומות, קטנות וגדולות יותר, כדי לממש חזון זה.

 

 

 

 

 

מלגות

 

קרן המלגות של העמותה מעניקה מספר מלגות לכנס המדעי. להגשת בקשה יש למלא טופס אלקטרוני.

את הבקשות יש להגיש עד תום ההרשמה המוקדמת לכנס, ב- 01/01/23, בשעה 12:00.

מלגות לכנס זה מוענקות גם למי שאינו/ה חבר/ה בעמותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

תרומות לקרן המלגות של העמותה להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי תומכת באנשי/נשות מקצוע העוסקים/ות בתחום הקבוצות, אשר ידם/ן אינה משגת להשתתף בכנסים ובימי עיון שהעמותה מארגנת. זאת, מתוך תפיסת הערבות ההדדית כערך מרכזי בקהילייה המקצועית ככלל ובעמותה בפרט. על מנת לאפשר לאנשי/נשות מקצוע אלה להשתתף בפעילות העמותה ובכך לתרום להתפתחותם/ן המקצועית, אנו מזמינים/ות אותך לתרום לקרן המלגות של העמותה.

 

 

bottom of page